Thông báo

 
 • BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020   

  BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

  Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được nhà nước cấp hỗ trợ; Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 2020 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; một số nội dung về thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 của Trường Đại học Quảng Bình

  03/11/2021 09:28

 • BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2017   

  BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2017

  Công văn số 1793/ĐHQB-KHTC ngày 24/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc phê duyệt báo cáo công khai tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017

  25/09/2018 08:59

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2018   

  QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2018

  Quyết định số 270a/QĐ-ĐHQB ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc công khai dự toán thu - chi từ nguồn thu sự nghiệp và ngân sách Nhà nước cấp năm 2018

  25/09/2018 08:55

 • QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH   

  QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

  Quyết định số 1969/QĐ-ĐHQB ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (văn bản phục vụ cho tất cả các thành viên trong Nhà trường)

  10/11/2017 15:27

 • BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2017 - 2018   

  BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2017 - 2018

  Mẫu bảo hiểm y tế ban hành kèm theo số 1662/TB - ĐHQB ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

  03/10/2017 09:14

 • THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NỘP NĂM HỌC 2016 - 2017   

  THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NỘP NĂM HỌC 2016 - 2017

  Thông báo số 2615/TB-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc quy định các khoản thu nộp đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đầu năm học 2016 - 2017

  01/09/2016 14:31

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình