Thông báo

 
 • QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH   

  QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

  Quyết định số 1969/QĐ-ĐHQB ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (văn bản phục vụ cho tất cả các thành viên trong Nhà trường)

  10/11/2017 15:27

 • BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2017 - 2018   

  BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2017 - 2018

  Mẫu bảo hiểm y tế ban hành kèm theo số 1662/TB - ĐHQB ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

  03/10/2017 09:14

 • THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NỘP NĂM HỌC 2016 - 2017   

  THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NỘP NĂM HỌC 2016 - 2017

  Thông báo số 2615/TB-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc quy định các khoản thu nộp đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đầu năm học 2016 - 2017

  01/09/2016 14:31

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình