Các loại Văn bản

 
 • BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN   

  BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN

  Gia hạn thời gian thực hiện mục 7 thông báo số 2615/TB-ĐHQB đến ngày 15/11/2016, yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng triển khai hoàn tất thu các khoản Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể (mức thu theo quy định tại Thông báo số 2615/TB-ĐHQB ngày 26/8/2016) nộp về phòng Kế hoạch – Tài chính (theo mẫu 1); Sau đó văn phòng khoa thống kê danh sách toàn khoa gửi về Phòng Kế hoạch-Tài chính chậm nhất trước ngày 20/11/2016 để gửi cho cơ quan bảo hiểm thành phố (theo

  26/10/2016 11:05

 • QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCKH   

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCKH

  Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc ban hành định mức chi và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại Trường Đại học Quảng Bình

  01/09/2016 14:12

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình