Thông báo

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHO BỘ MÁY KẾ TOÁN TRƯỜNG

2/7/2017 11:03:04 AM
Nhà trường thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên bộ máy kế toán trong phòng Kế hoạch - Tài chính đến các đơn vị thuộc Trường Đại học Quảng Bình biết để thực hiện việc giao dịch, phối hợp xử lý công việc, liên hệ công tác
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NỘP NĂM HỌC 2016 - 2017 9/1/2016 2:31:21 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình