Giới thiệu

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021

11/3/2021 9:23:46 AM
Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021 theo biểu mẫu số 21

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THÔNG TIN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 11/20/2017 2:11:34 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình