Thông báo

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NỘP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM HOC 2019 - 2020

11/13/2019 10:02:06 AM
Thông báo số 1834/TB-ĐHQB ngày 17 tháng 10 năm 2019 về việc thông báo các khoản thu nộp đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2019 - 2020

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình