Thông báo

QUYẾT ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC HỆ ĐÀO TẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

2/7/2017 11:06:35 AM
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình