Thông báo

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 - 2021

9/16/2020 10:22:08 AM
Quyết định số 1230/QĐ - ĐHQB ngày 10 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2020 - 2021 tại Trường Đại học Quảng Bình

Nhấn vào đường link bên dưới để tải quyết định học phí năm học 2020 - 2021

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình