Các loại Văn bản

QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCKH

9/1/2016 2:12:12 PM
Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc ban hành định mức chi và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại Trường Đại học Quảng Bình
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình