Các loại Văn bản

QUYẾT ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC

9/1/2016 2:02:53 PM
Quyết định số 791/QĐ-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ngày 05/05/2016 về việc quy định mức thu lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc của Trường Đại học Quảng Bình
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình