Các loại Văn bản

QUYÊT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

2/7/2017 11:18:49 AM
Quyết định số 100/QĐ-ĐHQB ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc Về việc công khai dự toán thu-chi từ nguồn thu sự nghiệp và ngân sách Nhà nước cấp năm 2017
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình