Các loại Văn bản

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

9/27/2016 8:56:15 AM
Quyết định số 506/QĐ-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ngày 13 tháng 04 năm 2015 về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình