Các loại Văn bản

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

9/27/2016 8:53:17 AM
Quyết định số 410/QĐ-DHQB ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình