Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

7/21/2017 10:33:08 AM
Các Tin đã đăng

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 12/23/2014 3:08:02 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình