Các loại Văn bản

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN

10/26/2016 11:05:38 AM
Gia hạn thời gian thực hiện mục 7 thông báo số 2615/TB-ĐHQB đến ngày 15/11/2016, yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng triển khai hoàn tất thu các khoản Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể (mức thu theo quy định tại Thông báo số 2615/TB-ĐHQB ngày 26/8/2016) nộp về phòng Kế hoạch – Tài chính (theo mẫu 1); Sau đó văn phòng khoa thống kê danh sách toàn khoa gửi về Phòng Kế hoạch-Tài chính chậm nhất trước ngày 20/11/2016 để gửi cho cơ quan bảo hiểm thành phố (theo
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình