Các loại Văn bản

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2015

9/23/2016 9:19:55 AM
Báo cáo 2774/ĐHQB-KHTC của Trường Đại học Quảng Bình ngày 21 tháng 9 năm 2016 về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2015
Nhấn vào đường link bên dưới để tải báo cáo 
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình