Giới thiệu

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2020

11/3/2021 9:28:51 AM
Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được nhà nước cấp hỗ trợ; Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 2020 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; một số nội dung về thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 của Trường Đại học Quảng Bình

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  THÔNG TIN PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 11/20/2017 2:11:34 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình