Thông báo

THÔNG BÁO VỀ CÁC KHOẢN THU NỘP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019

9/10/2018 10:06:04 AM
Thông báo số 1662/TB-ĐHQB ngày 05/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thông báo các khoản thu nộp đối với sinh viên chính quy đầu năm học 2018 - 2019

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình