Thông báo

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NỘP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018

9/25/2017 9:20:27 AM
Thông báo số 1622/TB-ĐHQB ngày 21/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thông báo các khoản thu nộp đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đầu năm học 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018 của Trường Đại học Quảng Bình, nhà trường Thông báo các khoản thu nộp đầu năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

1.    Học phí:

Mức thu học phí căn cứ theo Quyết định số: 1589/QĐ-ĐHQB ngày 07/9/2017 của Trường Đại học Quảng Bình.            

2.     Bảo hiểm y tế:

- Sinh viên chính quy Đại học khóa 57, 58; Cao đẳng khóa 58; học sinh 30a: 491.400 đồng/SV/12 tháng (từ 01/01/2018-31/12/2018);

- Sinh viên chính quy Đại học khóa 56, cao đẳng khóa 57: 245.700 đồng/SV/6 tháng (từ 01/01/2018-30/6/2018);

- Lưu học sinh Lào học Đại học, Cao đẳng (diện tự túc) Đại học khóa 57, 58; Cao đẳng khóa 58: 702.000 đồng/LHS/12 tháng; Đại học khóa 56, cao đẳng khóa 57: 351.000đồng/SV/6 tháng.

- Các trường hợp đã được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế tại địa phương theo chính sách (Bảo hiểm hộ nghèo và các đối tượng chính sách), phải nộp 01 bản photo (không cần công chứng) về phòng Kế hoạch - Tài chính

3.  Bảo hiểm thân thể: 150.000đồng/12 tháng/SV

4.  Đối tượng được miễn, giảm học phí:

- Sinh viên các ngành sư phạm hệ chính quy được miễn giảm tiền học phí;

- Sinh viên thuộc đối tưởng miễn, giảm học phí theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên để nhà trường xét miễn, giảm học phí theo quy định trong năm học 2017-2018.

5. Kế hoạch thu học phí và các khoản thu khác:

- Đối với sinh viên Đại học khóa 56,57,58 và Cao đẳng khóa 57,58 nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng BIDV Quảng Bình theo quy định.

- Đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng K59 (thuộc đối tượng nộp học phí)  nếu chưa nộp học phí khi làm thủ tục nhập học phải khẩn trương về nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Đối với sinh viên Lào nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính theo quy định.

- Các khoản thu: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của Đại học khóa 56,57,58; Cao đẳng khóa 57, 58, Hiệu trưởng ủy quyền cho giáo viên chủ nhiệm các lớp trực tiếp thu tại sinh viên và nộp về phòng Kế hoạch - Tài chính chậm nhất trước ngày 15/10/2017 để nhà trường mua thẻ bảo hiểm cho sinh viên.

          Nhà trường thông báo để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình