Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

4/15/2020 3:47:49 PM
Căn cứ theo Thông báo số 374/TB-ĐHQB ngày 14/04/2020 về việc thông báo nộp học phí kỳ II năm học 201 9 - 2020

Nhấn vào đường link bên đưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình