Thông báo

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

9/11/2017 2:16:55 PM
Quyết định số 1589/QĐ-ĐHQB ngày 07/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc quy định mức thu học phí đào tạo năm học 2017 - 2018 tại Trường Đại học Quảng Bình

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình