Thông báo

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

11/10/2017 3:27:02 PM
Quyết định số 1969/QĐ-ĐHQB ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (văn bản phục vụ cho tất cả các thành viên trong Nhà trường)

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình