Thông báo

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC CHI HỘI ĐỒNG THI CÁC LỚP TIN HỌC NGOẠI NGỮ CẤP CHỨNG CHỈ TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

6/9/2017 9:54:36 AM
Quyết định số 982/QĐ-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ngày 07/06/2017 về việc quy định về mức chi cho Hội đồng thi các lớp Tin học - Ngoại ngữ cấp chứng chỉ tại Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường Đại học Quảng Bình

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình