Thông báo

QUYẾT ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, LỆ PHÍ CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

6/6/2017 9:13:17 AM
Quyết định số 823/QĐ-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành ngày 17/05/2017 về việc quy định mức thu học phí, lệ phí các lớp đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ do Trung tâm THNN quản lý học viên

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình