Thông báo

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020

11/13/2019 10:04:29 AM
Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQB ngày 09 tháng 09 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2019 - 2020 tại Trường Đại học Quảng Bình

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình