Thông báo

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2018

9/25/2018 8:55:59 AM
Quyết định số 270a/QĐ-ĐHQB ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc công khai dự toán thu - chi từ nguồn thu sự nghiệp và ngân sách Nhà nước cấp năm 2018

Nhấn vào đường link bên dưới để tải quyết định

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình