Thông báo

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM HỌC 2018 -2019

9/10/2018 9:18:21 AM
Công văn số 1511a/ĐHQB-KHTC ngày 16 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc thực hiện kế hoạch năm 2019

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình