Thông báo

GÓP Ý, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DỰ THẢO QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2017

9/20/2017 3:23:30 PM
Thực hiện công văn số 1646/ĐHQB - KHTC ngày 19/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017

Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình