Thông báo

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016

9/20/2017 3:27:55 PM
Công văn số 1632/ĐHQB - KHTC của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ngày 18/09/2017 về việc công khai tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2016

Nhấn vào đường link bên dưới để tải báo cáo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình