Thông báo

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2017

9/25/2018 8:59:12 AM
Công văn số 1793/ĐHQB-KHTC ngày 24/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc phê duyệt báo cáo công khai tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017

Nhấn vào đường link bên dưới để tải báo cáo

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình