Thông báo

BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2017 - 2018

10/3/2017 9:14:47 AM
Mẫu bảo hiểm y tế ban hành kèm theo số 1662/TB - ĐHQB ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình
  • BẢO HIỂM Y TẾ:

- Sinh viên chính quy Đại học khóa 57, 58; Cao đẳng khóa 58; học sinh 30a: 491.400 đồng/SV/12 tháng (từ 01/01/2018-31/12/2018);

- Sinh viên chính quy Đại học khóa 56, cao đẳng khóa 57: 245.700 đồng/SV/6 tháng (từ 01/01/2018-30/6/2018);

- Lưu học sinh Lào học Đại học, Cao đẳng (diện tự túc) Đại học khóa 57, 58; Cao đẳng khóa 58: 702.000 đồng/LHS/12 tháng; Đại học khóa 56, cao đẳng khóa 57: 351.000đồng/SV/6 tháng.

- Các trường hợp đã được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế tại địa phương theo chính sách (Bảo hiểm hộ nghèo và các đối tượng chính sách), phải nộp 01 bản photo (không cần công chứng) về phòng Kế hoạch - Tài chính

  • BẢO HIỂM THÂN THỂ: 150.000đồng/12 tháng/SV
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Kế hoạch - TC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình